Hunsfos Historielags fotosamling

Tilbake Tilbake til galleri Frem

23-0024

Utdeling av Norges Vel Medalje 1993. Bak fra venstre: Guttorm Vennesland,Ole Jakob Tharaldsen,Per Sigmund Løyte,Trygve Harald Birkeland,Gunnar Bekkhus,Harald Olsen,Alf Melling,Birger Linjord,Harald Lunde og ordfører Olsen. Foran fra venstre: Jan Olav Lunden,Erik Kristiansen,Børry Bårdsen,Arild Ingebretsen,Sigfred Liløy,Torleif Lauendal,Atlak Dyrskog.

Dette fotografiet er vist 1024 ganger siden 14.09.2013.

Kategori: Medaljer
Datering: Ca. . 1993

Personer

Avbildet person Bekkhus Gunnar
Birkeland Trygve Harald
Bårdsen Børry
Dyrskog Atlak
Ingebretsen Arild
Kristiansen Erik
Lauendal Torleiv
Lilløy Sigfred
Linjord Birger
Lunde Harald
Lunden Jan Olav
Løyte Per Sigmund
Melling Alf
Olsen Harald
Tharaldsen Ole Jakob
Vennesland Guttorm

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Hunsfos Historielag eller eventuell annen rettighetshaver.